acd4e9efd9d34295b437f65eb7ec93c11554338064306

【片名】我特別的兄弟 / 나의 특별한 형제
【類型】劇情
【導演】 육상효
【主演】申河均、李光洙、李絮
【上映】2019/5/1(韓國時間)
【官網】 http://t.cn/EoAB0ud
【劇情】 講述了申河均與李光洙飾演的一對雖然沒有血緣關係,卻像親兄弟一樣在一起生活20年的兄弟的故事。

 

#海報

f2dc6037946b42c6b4b69e139a2c70fa1546390296971493e1fefb1c245b1992b940922737b9c155045370169218f7ef25ecb241dbbf861dd9e6985c601543307234286

 

#角色海報

ab09f140dac44649aca31ce55fe23e6e1555291349743c8819eb98b8842dda992d8fd35bcfdac15552913505346ae662144bd34659952c58479c1baf3f1555291350164

 

#劇照公開

0f3a1d0faa9e4bf8b616f896821bb43615542216742828dab35963105464cb21ad7a18714c79e1554221671092b3e103ca0ade404496228e03918205171554828394506c12487a03d4a4e729e48f32a10dc76631554221758932

 

#新聞發佈會

   

 

#媒體試映會

   

 

#VIP首映會

   

 

#幕後花絮

 

 

#預告

     

 

#OST MV

 

全站熱搜

朵莉思 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()