DjAV-80VsAAgc4d        

相關花絮影片都已分享在下面囉!另外也分享殺青宴當天的影片!謝謝大家這兩個月來和朵莉思一起瘋副會長!

 

 

 

  

 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

全站熱搜

朵莉思 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()