dokebi   

送走大家真捨不得阿!花絮影片盡量整理出來了!新增孔劉經紀公司發佈的部份。另外~花絮照部份,將三位主角(孔劉/金高恩/李棟旭)經紀公司發佈的部份各別分享囉。希望大家會喜歡!

 

 孔劉經紀公司發佈

 

李棟旭經紀公司發佈

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TVN官網發佈

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全站熱搜

朵莉思 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()