2332752_org  

 Wonder Girls重出江湖了!不過因昭熙和先藝的離開,成員有稍做更動!但音樂風格還是很朴軫泳呀!XDD 

 

 I Feel You MV

 

 

全輯播放清單

 

ShowCase@2015/8/5

 

 

I Feel You@音樂銀行2015/8/7

 

 

Candle+I Feel You@音樂歌謠2015/8/9

 

 

 

 

  

全站熱搜

朵莉思 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()